Czy do kredytu 2 trzeba mieć wkład własny?

Tak, do uzyskania kredytu 2 należy posiadać wkład własny. Wkład własny to pieniądze, które musisz wpłacić, aby samodzielnie sfinansować część kosztów zakupu czegoś (np. samochodu czy mieszkania). Innymi słowy, wkład własny to suma, którą musisz mieć na swoim koncie lub posiadać w inny sposób, przed złożeniem wniosku o kredyt. Przykład: Jeśli chcesz kupić samochód o wartości 30 000 złotych i bank jest gotów udzielić Ci kredytu na 80% tej wartości, musisz mieć własne pieniądze na pozostałe 20%. Oznacza to, że musisz posiadać wkład własny w wysokości 6 000 złotych (20% z 30 000 złotych) przed złożeniem wniosku o kredyt.
Sitemap