Na kogo przechodzi mieszkanie wlasnosciowe?

Mieszkanie własnościowe przechodzi na osobę, która została wskazana jako właściciel w umowie kupna-sprzedaży lub w akcie notarialnym. Na przykład, jeśli Pani Kowalska kupiła mieszkanie od Pana Nowaka i zostało to odpowiednio zapisane w umowie, to po zakończeniu transakcji mieszkanie przechodzi na Panią Kowalską. Ważne jest, aby takie umowy były prawidłowo sporządzone i zarejestrowane, aby przekazanie własności było legalne i wiążące dla wszystkich stron.
Sitemap